Шектеулі-рауалы түсірінділерінің нормативтер жобасы

Тапсырысшы

Жоба

Орындалу жылы

«Конденсат» АҚ

Ластаушы заттардың шектеулі-рауалы түсірінділерінің нормативтер жобасы.

2009

"Пундж Ллойд Казахстан" ЖШС-ы

«Қарашығанақ – Орал» газ құбырын салу кезінде Гнилое көлі және Жайық, Утва, Қараоба, Барбастау өзендері арқылы өтетін көлбеу-көлденең бұрғылау жұмыстарын орындау жұмыс жобасына «Қоршаған ортаны қорғау» бөлімі.

2009

"Конденсат"АҚ

«Конденсат» АҚ-ң МТУ-ң бар қазандықтың ХСД-ң жаңартылуы» жұмыс жобасына қоршаған ортаны қорғау бөлімі.

2009

«Жайыктеплоэнерго» АҚ

«Конденсат» АҚ (түзетім жасау) «Жайық өзенінің Солдатская ескі арнасына құйылатын Орал қаласының ЖЭО-ң жылуалмастырғыш сулармен ластанатын ластаушы заттардың шектеулі-рауалы түсірінділерінің нормтаивтер жобасы»

2010

«Акбулак» АҚ

«Акбулак» АҚ-ң ластаушы заттардың шектеулі-рауалы түсірінділерінің нормативтер жобасы.

2010

«КазТрансОйл»АҚ Батыс филиалы

2015-2019 жж.«КазТрансОйл» АҚ БФ Орал мұнай құбырлары басқармасы «Үлкен Шаған» ЖӨДС үшін шектеулі-рауалы түсірінділерінің нормативтер жобасы.

2014

«Орал» Халықаралық әуежай» ЖШС-ы

2015-2019 жж. «Орал» Халықаралық әуежай» ЖШС-ы үшін шектеулі-рауалы түсірінділерінің нормативтер жобасы.

2015