Атмосфераға шығарылатын шектеулі-рауалы шығарындыларының нормативтер жобасы

Тапсырысшы

Жоба

Орындалу жылы

«Баханга» ЖШС-ң филиалы

Ластаушы заттардың шектеулі-рауалы шығарындыларының (ШРШ) нормативтер жобасы.

2008

«Экспро Евразия LTD» Қазақстандағы филиалы

Ластаушы заттардың шектеулі-рауалы шығарындыларының (ШРШ) нормативтер жобасы.

2008, 2012

«Галаз и Компания» ЖШС-ы

Ластаушы заттардың шектеулі-рауалы шығарындыларының (ШРШ) нормативтер жобасы.

2008

«Туркиш Петролеум Интернешнл Компани Лимитед» Ақтөбедегі филиалы

Ластаушы заттардың шектеулі-рауалы шығарындыларының (ШРШ) нормативтер жобасы.

2008

«Алемтрансойл» ЖШС-ы

Ластаушы заттардың шектеулі-рауалы шығарындыларының (ШРШ) нормативтер жобасы.

2009

МГК ДЭП ОЖКХПТ және АД (Орал қ.)

Атмосфералық ауаға ластаушы заттардың шектеулі-рауалы шығарындыларының (ШРШ) нормативтер жобасы.

2009

«Конденсат» АҚ

Ластаушы заттардың шектеулі-рауалы шығарындыларының (ШРШ) нормативтер жобасы.

2009

«Бином» ЖШС-ы

Ластаушы заттардың шектеулі-рауалы шығарындыларының (ШРШ) нормативтер жобасы.

2010

«СайПар Дриллинг Компани б.в. Карачаганак

Проджект» филиалы

Филиалдың өндірістік-технологиялық объектілері үшін атмосфералық ауаға шығарылатын ластаушы заттардың шектеулі-рауалы шығарындыларының нормативтер жобасы.

2010

«Бейкер Хьюз Сервисез Интернешнл, Инк.» корпорациясы

Атмосфераға шығарылатын ластаушы заттардың шектеулі-рауалы шығарындыларының (ШРШ) нормативтер жобасы.

2012

«КИОС» ЖШС-ы

Атмосфераға шығарылатын ластаушы заттардың шектеулі-рауалы шығарындыларының нормативтер жобасы.

2012

«АксайПромИнвест»ЖШС-ы

Атмосфераға шығарылатын ластаушы заттардың шектеулі-рауалы шығарындыларының нормативтер жобасы.

2013

"Бекер Хьюз Сервисез Интернешнл Инк"компаниясының филиалы

Атмосфераға шығарылатын ластаушы заттардың шектеулі-рауалы шығарындыларының нормативтер жобасы.

2013

«Си Бу» инженерлік Бұрғылау Компания» ЖШС-ы

Атмосфераға шығарылатын ластаушы заттардың шектеулі-рауалы шығарындыларының нормативтер жобасы.

2013

«Uniserv» ЖШС-ы

Атмосфераға шығарылатын ластаушы заттардың шектеулі-рауалы шығарындыларының нормативтер жобасы.

2013

«Қазақстан -отын-энергетикалық кешені» ЖШС-ы

Атмосфераға шығарылатын ластағыш заттардың шектеулі-рауалы шығарындыларының нормативтер жобасы.

2013

"Алтим Стройдеталь" ЖШС-ы

Атмосфераға шығарылатын ластаушы заттардың шектеулі-рауалы шығарындыларының нормативтер жобасы.

2013

"Сайпар Дриллинг Компани Б.В. Карачаганак Прожект"филиалы

Атмосфераға шығарылатын ластаушы заттардың шектеулі-рауалы шығарындыларының нормативтер жобасы.

2013

«Жайык ЕТ ЛТД» ЖК

Атмосфераға шығарылатын ластаушы заттардың шектеулі-рауалы шығарындыларының нормативтер жобасы.

2013

«Денхолм-Жолдас» ЖШС-ы

Атмосфераға шығарылатын ластаушы заттардың шектеулі-рауалы шығарындыларының нормативтер жобасы.

2014

«ҚазТрансГаз Аймақ» АҚ

Атмосфераға шығарылатын ластаушы заттардың шектеулі-рауалы шығарындыларының нормативтер жобасы.

2014

«Аксайгазсервис» АҚ

Атмосфераға шығарылатын ластаушы заттардың шектеулі-рауалы шығарындыларының (ШРШ) жобасы.

2014

«ҚазТрансГазАймақ» АҚ

БҚО «ҚазТрансГазАймақ» АҚ филиалы үшін атмосфераға шығарылатын ластаушы заттардың шектеулі-рауалы шығарындыларының (ШРШ) жобасы.

2014

«КазТрансОйл» АҚ-ң Батыс филиалы

«КазТрансОйл» АҚ Батыс филиалының «Қиғаш» ЖӨДС шектеулі-рауалы шығарындыларының нормативтер жобасы. Түзетім.

2014

«КазТрансОйл» АҚ БФ Орал мұнай құбырлары басқармасы

2015-2019 жж. «КазТрансОйл» АҚ БФ Орал мұнай құбырлары басқармасы «Үлкен Шаған» ЖӨДС үшін шектеулі-рауалы шығарындыларының нормативтер жобасы.

2014

«КазТрансОйл» АҚ БФ Орал мұнай құбырлары басқармасы

2015-2019 жж. «КазТрансОйл» АҚ БФ Орал мұнай құбырлары басқармасы «Сахарный» МЖС үшін шектеулі-рауалы шығарындыларының нормативтер жобасы.

2014

«КазТрансОйл» АҚ БФ Орал мұнай құбырлары басқармасы

2015-2019 жж. «КазТрансОйл» АҚ БФ Орал мұнай құбырлары басқармасының өндірістік қамсыздандыру базасы үшін атмосфераға шығарылатын ластаушы заттардың шектеулі-рауалы шығарындыларының (ШРШ) жобасы

2014

«КазТрансОйл» АҚ БФ Орал мұнай құбырлары басқармасы

2015-2019 жж. «КазТрансОйл» АҚ БФ Орал мұнай құбырлары басқармасы «БАРАНОВКА» МЖП үшін атмосфераға шығарылатын ластаушы заттардың шектеулі-рауалы шығарындыларының (ШРШ) жобасы

2014

«КазТрансОйл» АҚ БФ Орал мұнай құбырлары басқармасы

2015-2019 жж. «КазТрансОйл» АҚ БФ Орал мұнай құбырлары басқармасы «АНТОНОВО» МЖП үшін атмосфераға шығарылатын ластаушы заттардың шектеулі-рауалы шығарындыларының (ШРШ) жобасы.

2014

«Горкомхоз» МКК

Бөрлі ауданы әкімдігінің шаруашылық жүргізу құқығындағы «Горкомхоз» МКК-ны үшін атмосфераға шығарылатын ластаушы заттардың шектеулі-рауалы

2015

«Ұлы қабырға» Қазақстан-Қытай бұрғылау компания ЖШС-ы

«Ұлы қабырға» Қазақстан-Қытай бұрғылау компания ЖШС үшін атмосфераға шығарылатын ластаушы заттардың шектеулі-рауалы шығарындыларының (ШРШ) жобасы.

2015